Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Vereniging De Hollandsche Molen
info


Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

titel:Achtkante stellingmolen schuin van achteren gefotografeerd
auteur:
datering:1969-07
documentidentificatie:1002:20199437
gewijzigd:2015-01-04

Verwijzingen
molenrecord:03013 De Korenaar, Sexbierum, Friesland
beschrijving:Land: Nederland / Gemeente: Franekeradeel / Huisnummer: 30 / Monumentnaam: De Korenaar / Monumentnummer: 8648 / Plaats: Sexbierum / Provincie: Friesland / Adm.nummer.bib: 406642 / Straat: Hearewei / Postcode: 8855 AZ.
beeldbank: Allemolens toont een verkleind voorbeeld van de afbeelding, het origineel vindt u in de Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Adlib priref 20199437.
close
close
Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.