Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Vereniging De Hollandsche Molen
info

Prentbriefkaart

titel:De Hoop
beschrijving:Ronde stenen stellingmolen op stadswal. Mr. L.R.J. ridder van Rappard, burgemeester van Gorinchem en de korenmolenaars Bastiaan de Heus en Gilles van Beveren hebben de eer U en Uwe kennissen bij deezen beleefd uit te noodigen tot bijwoning van de plechtige weder in bedrijfstelling van de volledig herstelde en fraai gestroomlijnde steenen stellingmolens "Nooit Volmaakt "en de "De Hoop" staande op de voormalige vestingwallen te Gorinchem op ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1942. Deze sierlijke walmolens , die thans weer voor de stad en haar omgeving tot in verre toekomst van blijvende waarde zullen zijn, werden met behulp van geldelijke steun van het Rijk, de gemeente en de Vereeniging "De Hollandsche Molen" en tallooze particulieren geheel gerestaureerd en gemoderniseerd. De daarmede verbonden werkzaamheden werden verricht door den molenmaker M. Bos te Almkerk, die met de restauratie van beide molens een uitstekend staaltje van zijn vakmanschap ten beste blijkt te hebben gegeven. Samenkomst te 14 ure bij den molen van Beveren aan de Dalemwal te Gorinchem. De opening van den op den Bagijnenwal staande molen van De Heus geschiedt daarna ten 15 ure.
datering:
fysieke gegevens:zwart/wit-foto
documentidentificatie:ZUID-HOLLAND-DELFT-GOR_00841.0000006.1
eigendom:Vereniging De Hollandsche Molen
gewijzigd:2015-01-05

Verwijzingen
molenrecord:00841 De Hoop, Gorinchem, Zuid-Holland
close
close
Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.