Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Vereniging De Hollandsche Molen
info

Foto

titel:Binnenwegse Polder, Boezemmolen No. 1
beschrijving:Restant van Boezemmolen No. 1 van de Binnenwegse Polder.
Polderlandschap met op de voorgrond een boktjaskertje waar een jongeman bij staat.
auteur:Spruit, J.
datering:18/2/1997
fysieke gegevens:kleurenfoto
documentidentificatie:ZUID-HOLLAND-KOU-LEER_02887A.0000002.1
eigendom:Vereniging De Hollandsche Molen
gewijzigd:2015-01-06

Verwijzingen
molenrecord:02887 A Binnenwegse Polder, boezemmolen nr. 1, Bleiswijk, Zuid-Holland
close
close
Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.