Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.

Vereniging De Hollandsche Molen
info

Knipsel / Prentbriefkaart

titel:Het Hert
beschrijving:Korenmolen Het Hert aan de Vliet in Leidschendam (Stompwijk). Wij herinneren eraan, dat op 13 september 1921 de fabriek ook door brand verwoest is. Destijds bestond het fabriekscomplex uit een ouden windmolen, waaromheen bergplaatsen en graanzolders waren gebouwd.
Links aan de overkant in de verte de wipmolen van de Rietvinkpolder.
datering:
fysieke gegevens:zwart/wit-foto
documentidentificatie:ZUID-HOLLAND-LEIDS-L_00968A.0000006.1
eigendom:Vereniging De Hollandsche Molen
gewijzigd:2017-03-27

Verwijzingen
molenrecords:00968 A Het Hert, Leidschendam, Zuid-Holland
00976 B Rietvinkpolder, Leidschendam, Zuid-Holland
close
close
Allemolens.nl - Home

Dè startplek voor al uw molenonderzoek


Hier vindt u informatie over alle molens in Nederland, bestaand en verdwenen.
Allemolens.nl is met veel afbeeldingen, archiefstukken, literatuur en
bouwtekeningen, dè startplek voor al uw molenonderzoek.